Zmiana terminów przeprowadzania prób sprawności fizycznej w związku z epidemią Covid-19

Opublikowano: 2021-03-21 20:48, Numer artykułu: 38070 , Autor: M.Maćkiewicz

Zmiana terminów przeprowadzania prób sprawności fizycznej w związku z epidemią Covid-19.
 
Szanowni Rodzice

Ze względu na wprowadzone obostrzenia związane z pandemią Covid-19, planowane w terminie od 23 do 31 marca br. próby sprawności fizycznej do oddziałów sportowych / mistrzostwa sportowego, zostaną przeprowadzone w późniejszym terminie.

Nowe terminy zostaną ustalone po cofnięciu obostrzeń i zamieszczone na stronach internetowych szkół oraz na stronie www.bydgoszcz.pl w zakładce Edukacja.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki  z dnia 18 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  (Dz.U. z 2021 r. poz. 502).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2021 r. poz. 512).
art. 154 ust. 6 Ustawy