O Patronie

Opublikowano: 2023-09-18 23:45, Numer artykułu: 71768 , Autor: M.Maćkiewicz

Patron 

 

W roku szkolnym 2005/2006  społeczność szkolna powzięła decyzję o nadaniu imienia szkole, czyli wyborze jej  patrona . 

„Imię jest znakiem, który podkreśla jakąś ważną cechę osoby lub rzeczy nazwanej.W kulturze starożytnego Bliskiego Wschodu i w Biblii nadanie imienia wiązało się z powołaniem do istnienia lub jego potwierdzeniem. Często identyfikujemy się z symboliką imienia, z pewnymiwartościami, które są nieodzowne i nadają sens naszemu życiu. Nie mając imienia jesteśmy anonimowi. Poczucie bezpieczeństwa, punktu odniesienia jest potrzebne szczególnie w wychowaniu. Poszukiwanie autorytetów, postaci godnych naśladowania to wyzwanie. Kto zatem może pomóc nam, szkole w pełnieniu misji? Odpowiedź jest jednoznaczna – PATRON. 

Patron służy jako wzór odpowiedzialności, pracowitości, dobroci. Jest autorytetem dla młodych, którzy czują się zagubieni. Patron, który będzie określał im właściwy kierunek na drodze do  satysfakcjonującego i szczęśliwego życia.” 

 

Nadanie Naszej szkole Patrona 

 

Kandydatów na Patrona naszej szkoły wybrała Rada Pedagogiczna na posiedzeniu w dniu 24 sierpnia 2006 roku. 

Zanim wszystkie klasy oddały swój głos na Andrzeja Szwalbego lub ks. Jana Twardowskiego, na godzinach wychowawczych zapoznaliśmy się z ich życiorysami. Każda klasa głosowała na jednego z kandydatów. Przewodniczący klasy oddawał w bibliotece jeden głos z nazwiskiem tej osoby, która w danej klasie zdobyła większość głosów.W wyniku głosowania wyłoniono zwycięzcę- Andrzeja Szwalbego. 

W przygotowaniu do nadania imienia szkole brała udział cała społeczność placówki. Zespół koordynujący prace nad przybliżeniem sylwetki Patrona opracował harmonogram działań. 

W sprawie propozycji nadania imienia Zespołowi Szkół nr 28 w Bydgoszczy uzyskano pisemną zgodę córki Andrzeja Szwalbego - pani Wandy Leszczyńskiej. Dzięki uprzejmości rodziny pozyskaliśmy oryginalne fotografie, dokumenty, medale i odznaczenia, które wzbogacają wiedzę uczniów o Patronie, a w przyszłości pozwolą stworzyć izbę pamięci. Uchwałą Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 8 grudnia 2006 r. nadano Zespołowi Szkół nr 28 w Bydgoszczy imię Andrzeja Szwalbego.  

Podczas uroczystości z okazji 15. rocznicy powstania szkoły podstawowej przy ulicy Kromera 11 w Bydgoszczy (wówczas Zespołu Szkół nr 28), szkoła otrzymała imię Andrzeja Szwalbego oraz nowy sztandar. 

Życie, działalność i osiągnięcia Andrzeja Szwalbego wpisują się w misję naszej szkoły. Uzasadniając wybór patrona, wskazano, iż postać tego wybitnego bydgoszczanina uwrażliwi młode pokolenia na wartości takie jak: kultura i humanizm. Będzie dla uczniów pewnym drogowskazem, pomoże odnaleźć się w otaczającej rzeczywistości, stanie się siłą skłaniającą do działania, bo jak powiedział Papież Jan Paweł II: „ Przyszłość świata zależy od kultury”. 

 

 

Andrzej Szwalbe – patron naszej szkoły 

 

Andrzej Jan Szwalbe urodził się 30 czerwca 1923 roku w Warszawie. Wywodził się  rodziny mieszczańskiej i to pod jej wpływem kształtowały się u młodego Andrzeja poczucie piękna i zainteresowanie sztuką.W Warszawie ukończył gimnazjum oraz  uczęszczał do Konserwatorium Warszawskiego. Był uczniem klasy fortepianu.Poznał wtedy późniejsze sławy polskiej muzyki, m.in. Witolda Lutosławskiego. Podczas okupacji ukończył I rok studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim. 

W 1944 r. został osadzony przez Niemców w obozie w Pruszkowie, skąd uciekł, udając się do KrakowaPo wojnie przez pewien czas mieszkał w Ciechocinkuzaś  doBydgoszczy przybył w 1946 r. i temu miastu pozostał wierny. W 1948 r. ukończył studia prawnicze na toruńskim Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. 

W 1951 r. został mianowany dyrektorem administracyjnym Pomorskiej Orkiestry Symfonicznej.  Nowy szef wraz z Towarzystwem Muzycznym podjął starania o upaństwowienie orkiestry, co zostało uwieńczone powodzeniem w grudniu 1952 roku. Z dniem 1 stycznia 1953 r. Pomorską Orkiestrę Symfoniczną przekształcono w Państwową Filharmonię Pomorską w Bydgoszczya Szwalbe stanął na czele Społecznego Komitetu Budowy Filharmonii.Funkcję dyrektora Filharmonii  pełnił do 1991 r. W kolejnych latach przeprowadzał z pasją liczne przedsięwzięcia: stał się jednym z inicjatorów powstania Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego (1959), był pomysłodawcą zbudowania w Bydgoszczy Teatru Muzycznego (1960), a gdy w 1973 r. ruszyła budowa gmachu Opery, był przez wiele lat inwestorem bezpośrednim tego przedsięwzięcia. W 1962 r. założył „Capellę Bydgostiensis pro Musica Antiqua” - jedną z czołowych polskich orkiestr kameralnych specjalizujących się w muzyce dawnej. W 1963 r. zainaugurował Festiwale Muzyki Polskiej, przekształcone kilka lat później w Bydgoskie Festiwale MuzyczneW końcu lat 60. przyczynił się do budowy i otwarcia nowego gmachu Biura Wystaw Artystycznych (1970). Odegrał decydującą rolę w uruchomieniu w 1974 r. filii łódzkiej Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej, która po kilku latach przekształciła się w samodzielną Akademię Muzyczną im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, położoną w założonej przez siebie dzielnicy muzycznej w Bydgoszczy.  Urzeczywistniał też swoją wizję Bydgoskiej Dzielnicy Muzycznej, umiejętnie zagospodarowując przestrzeń wokół Filharmonii i sąsiadujących z nią placówek kulturalnych i dydaktycznych. Jego dziełem była galeria pomników kompozytorów i wirtuozów w Bydgoszczy wkomponowana w parku im. Jana Kochanowskiego. Na początku lat 80. wystąpił z ideą przywrócenia blasku i funkcji kulturotwórczych pałacom w Ostromecku i Lubostroniu.  

Dokonania Andrzeja Szwalbego są godne podziwu. Za swoje zasługi był wielokrotnie honorowany najwyższymi odznaczeniami i orderami. W roku 1993 Rada Miejska postanowiła wynieść go do godności   Honorowego ObywatelaBydgoszczy. Był wybitnym kreatorem kultury w Bydgoszczy, ale także osobą zasłużoną dla kultury polskiej, cenioną przez wielu ludzi kultury. Podkreślano jego wizjonerstwo, konsekwencję w działaniu, umiejętności mediacyjne, a także wielką erudycję i jeszcze większą skromność. 

Andrzej Szwalbe zmarł  11 listopada 2002 r. w Bydgoszczy. Został pochowany na cmentarzu katolickim Najświętszego Serca Jezusa w Bydgoszczy. 

 

 

Andrzej Szwalbe w swojej szkole 

 

Do naszej szkoły w dniu 22 maja 2007 roku przybył Andrzej Szwalbe. Uczniowie z radością przyjęli swojego Patrona. Jest to postać z gipsu – kopia pomnika stojącego przed Filharmonią Pomorską. Szkoła otrzymała go w darze od jego twórcy, którym jest bydgoski artysta rzeźbiarz Michał Kubiak. 

Posąg Andrzeja Szwalbego ma dwa metry wysokości. Postać trzyma w prawej ręce laskę, w lewej nieodłączną aktówkę. „Pana Andrzeja przedstawiłem w zwykłej kurtce i z odkrytą głową – opisuje rzeźbę artysta – Chciałem, żeby wyglądał tak, jakby szedł do Filharmonii”. 

 

Tydzień z Patronem 

 

Tradycją naszej szkoły stał się Tydzień z Patronem, który obchodzimy każdego roku w listopadzie. Jest to ważne wydarzenie w życiu społeczności szkolnej. W ramach tego Tygodnia przybliżamy postać Andrzeja Szwalbego i jego działalność kolejnym pokoleniom uczniów. Dzieci przygotowują w salach  gazetki o Patronie, biorą udział w konkursach wiedzy  oAndrzeju Szwalbem i Bydgoszczy, w konkursach plastycznych, fotograficznych ukazujących kulturalne placówki Bydgoszczy.  Ponadto, w ramach Tygodnia z Patronem w 2019 r. obchodziliśmy Imieniny Patrona. 

 

Inne działania związane z Patronem 

 

Nasza szkoła nawiązała współpracę ze Stowarzyszeniem Andrzeja Szwalbego DziedzictwoPrzedstawiciele Samorządu Szkolnego wraz z opiekunami wielokrotnie uczestniczyli w Kolokwiach Ostromeckichczyli organizowanych w Ostromecku przez Stowarzyszeniespotkaniach , na które zapraszano gości osobiście znających Andrzeja Szwalbego. Uczniowie naszej szkoły brali również udział w debacie oksfordzkiejpt. „Czy Bydgoszcz jest miastem kreatywnym?”, zorganizowanej przez Stowarzyszenie oraz Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, w ramach VII Konferencji Naukowej z cyklu „Andrzej Szwalbe i jego dziedzictwo”. 

Nasza placówka współpracowała również z Filharmonią PomorskąKażdego roku w grudniu uczniowie brali udział w koncercie wigilijnym, podczas którego grali i śpiewali artyści  Filharmonii. 

Uczniowie wraz z opiekunami uczestniczyli w licznych koncertach , spektaklach operowych, odbywali wycieczki po Bydgoszczy szlakiem Patrona. W listopadzie przedstawiciele Samorządu odwiedzali grób Andrzeja Szwalbego, na którym zapalali znicze. 

 

Materiał przygotowały: Kinga C., Beata D., Patrycja S., Wiktoria B. - pod opieką pani mgr Elwiry Nowak