Kalendarium 2021-2022

Opublikowano: 2021-09-07 23:27, Numer artykułu: 15043 , Autor: M.Maćkiewicz

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 67 W BYDGOSZCZY

w roku szkolnym 2021/2022

WRZESIEŃ

01.09 – rozpoczęcie roku szkolnego

07, 08, 09.09 – zebrania z rodzicami (online)

14.09 – posiedzenie Rady Pedagogicznej godz. 16:00 (online)

14.09 – zebranie Rady Rodziców 18:00

do 30.09 – złożenie  przez rodziców uczniów klas 8 SP pisemnych deklaracji o wyborze języka obcego na egzaminie 

 

PAŹDZIERNIK (15.10 - dzień wolny od zajęć dydaktycznych)

13.10 – posiedzenie Rady Pedagogicznej

14.10 – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

do 15.10 – przyjęcie od rodziców uczniów klas 8 zaświadczeń o stanie zdrowia oraz opinii poradni psychologiczno-pedagogicznych  (w celu wydania decyzji o dostosowaniach podczas egzaminu ósmoklasisty)

20 – 24.10 - pasowanie uczniów klas I SP 

 

 LISTOPAD  (12 listopada - dzień wolny od zajęć dydaktycznych) 

15.11 - drzwi  otwarte (online)

do 22.11 – poinformowanie na piśmie rodziców uczniów klas 8 o przyznanych przez Radę Pedagogiczną dostosowaniach warunków lub form przeprowadzania  egzaminu ósmoklasisty

Rada szkoleniowa

 

GRUDZIEŃ

21.12 – Rada Pedagogiczna

22.12 – WIGILIE KLASOWE

23 - 31.12 - przerwa świąteczna

 

STYCZEŃ (7.01 – dzień wolny od zajęć dydaktycznych)

do 14.01 - wystawienie ocen semestralnych

17.01 – 30.01 - ferie zimowe 

31.01 – rada klasyfikacyjna

 

LUTY

01-03.02 – zebrania z rodzicami

07.02 -  rada analityczna

 

MARZEC

Egzaminy próbne

Rada szkoleniowa

Drzwi otwarte szkoły

28.03 – drzwi otwarte

 

KWIECIEŃ  

Rekolekcje

14.04– 19.04 - przerwa świąteczna

 

MAJ  (trzy dni na egzaminy -  dni wolne od zajęć dydaktycznych, 2.05 - dzień wolny od zajęć dydaktycznych)

10.05 – drzwi otwarte

10.05 – powiadomienie o przewidywanych ocenach niedostatecznych

24, 25, 26.05 - EGZAMINY KLAS ÓSMYCH

 

CZERWIEC   ( 17.06. dzień wolny od zajęć dydaktyczny)

10.06 – wystawienie ocen końcoworocznych

13,14,15.06 – zebrania z rodzicami

20.06 – rada klasyfikacyjna

24.06 -  zakończenie roku szkolnego