Wpłata na obiady czerwiec 2019 r.

Opublikowano: 2019-05-31 12:03, Numer artykułu: 13664 , Autor: P. Dranicki
Wpłata na obiady za czerwiec 2019 r. - 38 złotych  w tym 2 złote na środki czystości.
Wpłata dotyczy okresu od  03-18 czerwca.
Termin płatności do 05.06.2019 r. Na konto szkoły :  76  1240  6452  1111  0010  7499  6370
Dziękujemy za terminowe wpłaty.