ŚWIETLICA

Opublikowano: 2018-09-20 19:10, Numer artykułu: 4688 , Autor: M.Dropiewski

 

ŚWIETLICA SZKOLNA

Świetlica jest miejscem, gdzie prowadzimy działania wspierające wszechstronny rozwój dziecka, wzbogacamy wiedzę o otaczającym świecie, zapewniamy pomoc w nauce, odpoczynek, rozwijanie zainteresowań oraz rozrywkę.

Nasza grupa świetlicowa nazywa się KOLOROWE KREDKI. Tworzymy jedną wielką, świetlicową rodzinę, w której każdy może znaleźć opiekę, przyjaźń, radość ze wspólnej zabawy. Dbamy o to, żeby dzieci czuły się u nas dobrze i bezpiecznie, miały okazje nawiązać dobre relacje z kolegami i wychowawcami, a tym samym łatwiej adaptowały się w szkole.

Wdrażamy naszych wychowanków do kulturalnego i higienicznego trybu życia. Dużą wagę przywiązujemy do zaspokajania potrzeby aktywności i działania, stymulowaniu rozwoju psychofizycznego dzieci, rozwijaniu kreatywności oraz aktywności twórczej, umiejętności manualnych, poznawczych, muzycznych. Twórczość dziecięcą prezentujemy poprzez ekspozycję na stronie internetowej szkoły i prezentację prac w naszej galerii świetlicowej.

W trakcie pobytu w świetlicy proponujemy dzieciom udział w różnorodnych zajęciach przygotowywanych przez panie. Są to zajęcia plastyczne, muzyczne, taneczne, teatralne, literackie relaksacyjne oraz zabawy ruchowe w sali i na placu zabaw.

Uczestnicząc w zajęciach uczniowie mają okazję uczyć się przestrzegania norm i zasad współżycia społecznego, współpracy i właściwej komunikacji, konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, poznawać możliwości radzenia sobie z emocjami, wzmacniać zachowania pozytywne, szanować siebie i innych,

 

Współpracujemy również z rodziną ucznia, wychowawcami klas, pedagogiem i psychologiem szkolnym.

 

Nasza świetlica jest doskonale wyposażona w zabawki, sprzęt audiowizualny, gry, pomoce dydaktyczne, literaturę dziecięcą oraz różnorodne materiały plastyczne potrzebne do zajęć,

 

ZAPRASZAMY DZIECI W GODZINACH od 6.30 do 17