SAMORZĄD

Opublikowano: 2018-09-30 19:25, Numer artykułu: 4687 , Autor: M.Dropiewski

Jesteśmy aktywni nie tylko w szkole (nauczycielskie Oscary z okazji święta KEN, dyskoteki, festyny, wystawy, radiowęzeł szkolny) ale bierzemy także aktywny udział w wielu miejskich wydarzeniach oraz współpracujemy z bydgoskimi organizacjami.

  • O wielu lat aktywnie działamy w  Młodzieżowej Rady Miasta Bydgoszcz. Odgrywamy tam rolę młodych radnych  pod kierownictwem p. Łukasza Kosińskiego  - działając w MRMB rozpowszechniamy ideę samorządności wśród całej społeczności uczniowskiej, aktywnie uczestniczymy w życiu publicznym Bydgoszczy, w obradach Rady Miasta Bydgoszczy oraz w jej komisji z głosem doradczym (opiniowanie projektów uchwał). Nasi absolwenci zasiadają w prezydium Młodzieżowej Rady Miasta Bydgoszcz.
  • Od wielu lat  współpracujemy także z Bydgoskim Kongresem Uczniowskim pod opieką pana Łukasza Nowakowskiego współorganizując i biorąc udział w wielu imprezach Bydgoskich ( gra miejska Bydgostory, Festiwal Kultur, konkursy i konferencje) oraz biorąc aktywny udział w projekcie Szkoła Aktywna i Tolerancyjna.
  • Współpracujemy ze Stowarzyszeniem Dziedzictwo Andrzeja Szwalbego. Bierzemy aktywny udział w koncertach, konferencjach oraz spotkaniach z członkami stowarzyszenia. 
  • Chętnie się szkolimy: braliśmy udział w ciekawych warsztatach – „Emisja i higiena głosu” prowadzonym przez wykładowcę UMK Włodzimierza Mendelewskiego oraz „Fotocast i nowoczesne środki wyrazu” prowadzonym przez Dr hab. Magdalenę Mateję.
  • Organizujemy i bierzemy aktywny udział w akcjach charytatywnych. Mecze, koncerty charytatywne, loterie fantowe oraz festyny to nasza tradycja. Co roku bierzemy też udział w akcji zbiórki nakrętek i makulatury na szczytne cele oraz zbiórce rzeczy dla Domu Samotnej Matki oraz dla schroniska dla zwierząt.