PSYCHOLOG

Opublikowano: 2018-09-20 18:55, Numer artykułu: 4682 , Autor: M.Dropiewski

 GODZINY PRACY PSYCHOLOGA SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2018/2019:

 

Karina Broda

 

Poniedziałek 1340 – 1640

Wtorek 800 – 1200

Środa 800 – 1200

Czwartek 1340 – 1640

Piątek 800 – 1400

 

Moja praca w szkole związana jest z:

· Diagnozą i terapią problemów, deficytów i zaburzeń uczniów

· Przeciwdziałaniem trudnościom wychowawczym

· Udzielaniem wskazówek i porad dla rodziców

· Prowadzeniem konsultacji z nauczycielami, wychowawcami, szkolnymi specjalistami

· Ochroną zdrowia psychicznego (profilaktyka stresu, zdrowego trybu życia wolnego od używek, zaburzenia odżywiania, zaburzenia psychiczne, trening umiejętności społecznych itp. )

Realizuję swoje zadania poprzez:

· Indywidualne rozmowy, porady psychologiczne z uczniami, rodzicami i nauczycielami; porady dla uczniów w zakresie (trudności w kontaktach rówieśniczych, rozwiązywania konfliktów, trudności w nauce, kryzysu okresu dorastania, eliminowania napięć emocjonalnych związanych z okresem dorastania)

· Porady dla rodziców ze szczególnym uwzględnieniem trudności wychowawczych, możliwości leczenia specjalistycznego

· Mediacje rówieśnicze

· Spotkania z zespołami klasowymi: organizowanie warsztatów, pogadanek

· Terapie indywidualne uczniów (stres, choroby psychiczne; depresja, lęki, fobie, kryzys tożsamości, samookaleczenia, nieśmiałość, agresja, przejawy demoralizacji, eksperymentowanie z substancjami psychoaktywnymi, zaburzenia zachowania, zaburzenia osobowości i inne)

· Diagnozę psychologiczną przyczyn trudności dydaktycznych, wychowawczych

Współpracuję z instytucjami:

W celu skutecznej pomocy uczniom, rodzicom czy nauczycielom, współpracuję z instytucjami wspierającymi pracę szkoły, np. Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 2 i nr 1 w Bydgoszczy, Wojewódzką Przychodnią Zdrowia Psychicznego, Towarzystwem Zapobiegania Narkomanii oraz wieloma innymi instytucjami i osobami indywidualnymi. Zgodnie z Kodeksem Etyczno- Zawodowym Psychologa obowiązującą zasadą jest poufność i dyskrecja, z wyjątkiem sytuacji zagrożenia czyjegoś zdrowia lub życia.