Kalendarium

Opublikowano: 2018-09-20 11:50, Numer artykułu: 4645 , Autor: P. Dranicki

WRZESIEŃ

03.09 – Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

10,11,12.09 – Zebrania z rodzicami

13.09 – Rada Pedagogiczna

13.09 – Zebranie Rady Rodziców 18:00

PAŹDZIERNIK

11.10 – Uroczyste posiedzenie Rady Pedagogicznej

do 12.10 –  wnioski rodziców o dostosowanie lub rezygnację z dostosowania warunków egzaminu i sprawdzianu zewnętrznego, do wychowawców

25.10 – Pasowanie uczniów klas I SP godz. 17:00

Koniec października – apel porządkowy

LISTOPAD     ( 2 listopada – wolne od zajęć dydaktycznych)

09.11 – Uroczystość z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości

20.11 – Wydanie decyzji o dostosowaniach warunków egzaminu gimnazjalnego

19 – 23.11 – TYDZIEŃ PATRONA

29.11 – Drzwi  otwarte

Koniec listopada- apel porządkowy

GRUDZIEŃ

13.12 – Próbny egzamin gimnazjalny( język polski) i klas ósmych( matematyka)

           – SP Kiermasz świąteczny

20.12 – Rada Pedagogiczna

21.12 – WIGILIE KLASOWE

PRZERWA ŚWIĄTECZNA 22.12.17- 01.01. 18

STYCZEŃ

do 11.01 – wystawienie ocen semestralnych

Ferie zimowe  14 – 27.01.2019

28.01 – Rada Klasyfikacyjna

29-31.01 – Zebrania z rodzicami

Koniec stycznia   Apel porządkowy

31.01 – Rada Analityczna ( lekcje skócone)

LUTY

Rada szkoleniowa

MARZEC

Drzwi otwarte 14.03

Drzwi otwarte szkoły

KWIECIEŃ  ( 10,11,12,15,16,17 .04 dni wolne od zajęć dydaktycznych)

01 – 03.04 Rekolekcje

10, 11,12.04 – EGZAMIN GIMNAZJALNY

15, 16,17.04 – EGZAMIN KLAS ÓSMYCH

Przerwa świąteczna – 18.04-23.04

30.04 – Apel z okazji  3 Maja

MAJ (02.05- dzień wolny od zajęć dydaktycznych)

06.05. – Drzwi otwarte

06.05 – powiadomienie o przewidywanych ocenach niedostatecznych

31.05 – Dzień sportu

Apel porządkowy

CZERWIEC  

Bal klas III Gim

Bal klas VIII 

06.06 – wystawienie ocen końcoworocznych

10,11,12.06 – Zebrania z rodzicami

13.06 – Rada Klasyfikacyjna

19.06.2019 –  uroczyste zakończenie roku szkolnego

9:30 - klasy 1-3 
11:00 - klasy 4-7 
16:30 - klasy 8 
18:00 - klasy 3 gimnazjum